Merke- og planleggingsdager

September 2019

16.-22.

Brannvernuke

25.

Foreldremøte

Oktober 2019

24.

FN-Dagen

25.

Planleggingsdag

November 2019

13.

Fruktfest

Desember 2019

13.

Lucia-markering

20.

Nissefest

Januar 2020

2.-3.

Planleggingsdag

Februar 2020

21.

Karneval

Mars 2020

18.

FORUT

April 2020

3.

Påskefrokost

Mai 2020

15.

17-mai feiring

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

11.

Sommerfest