Merke- og planleggingsdager

Oktober 2021

13.

Foreldremøte

22.

Planleggingsdag

25.

FN-dagen

Desember 2021

13.

Lucia-markering

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

April 2022

7.

Påskefrokost 7.30-9.30

28.

Foreldremøte

Mai 2022

16.

17.-mai markering

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

9.

Sommerfest

28.

Foreldremøte Nye foreldre 18-19

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager