Merke- og planleggingsdager

Mars 2019

1.

Karneval

28.

FORUT-innsamling

April 2019

12.

Påskefrokost

Mai 2019

8.

Dugnad

16.

17-mai feiring

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest