Merke- og planleggingsdager

September 2020

14.-20.

Brannvernsuke

18.

Fruktfest

22.

Fotografering

Oktober 2020

22.

FN-dagen

23.

Planleggingsdag

Desember 2020

11.

Lucia-markering

16.

Nissefest

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Samefolkets dag-markering

11.

Karneval

Mars 2021

25.

Påskefrokost

Mai 2021

12.

17. Mai-markering

14.

Planleggingsdag

Juni 2021

10.

Sommerfest